• Đồng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988055461
  • Email:
   dthai.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: tiếng anh

 • Ngô Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Email:
   nmhien.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: lịch sử

 • Nguyễn Thanh hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0973360979
  • Email:
   nthai.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: QP-AN

 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0985 461 789
  • Email:
   ntvan.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Toán

 • Vũ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983238078
  • Email:
   vtha.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Toán

 • Giáp Văn Hoàng Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0988 796 533
  • Email:
   gvhthinh.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Tin

 • Lương Thị Ngọc Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915318166
  • Email:
   ltnthu.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Ngữ văn

 • Dương Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0912 902 186
  • Email:
   dvquyen.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: tiếng anh

 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0975 641 229
  • Email:
   ntthang.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Sinh học

 • Mạc Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0982 881 921
  • Email:
   mvmanh.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Vật lý

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 52
Tháng 09 : 104.195
Năm 2022 : 159.990