• Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977 933 657
  • Email:
   ntphuong.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: GDCD

 • Lê Thị Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693091876
  • Email:
   ltkthuy.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Lịch sử

 • Nông Thị Như Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0983162218
  • Email:
   ntnque.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Lịch sử

 • Hoàng Thị HUyền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983 207 583
  • Email:
   hthuyen.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Địa lý

 • Ngô Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   01688 229 836
  • Email:
   nmhien.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: lịch sử

 • Phùng Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0983 557 082
  • Email:
   ptmlinh.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Địa lý

 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0912983276
  • Email:
   nvthanh.gh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Địa lí

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 23.405