• Nguyễn Thị Phương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0977 933 657
    • Email:
      ntphuong.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: GDCD

  • Lê Thị Kim Thúy
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      01693091876
    • Email:
      ltkthuy.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: Lịch sử

  • Nông Thị Như Quế
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng CM
    • Điện thoại:
      0983162218
    • Email:
      ntnque.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: Lịch sử

  • Hoàng Thị HUyền
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      0983 207 583
    • Email:
      hthuyen.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: Địa lý

  • Ngô Minh Hiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng CM
    • Điện thoại:
      01688 229 836
    • Email:
      nmhien.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: lịch sử

  • Phùng Thị Mỹ Linh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      giáo viên
    • Điện thoại:
      0983 557 082
    • Email:
      ptmlinh.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: Địa lý

  • Nguyễn Văn Thanh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Thư ký hội đồng
    • Điện thoại:
      0912983276
    • Email:
      nvthanh.gh@bacgiang.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Chuyên môn: Địa lí

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 194
Năm 2021 : 13.807