Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống trường THPT Giáp Hải”

Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân về truyền thống trường THPT Giáp Hải từ khi thành lập cho đến nay. Từ đó giúp cho cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân hiểu thêm và yêu mến trường THPT Giáp Hải.Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân về truyền thống trường THPT Giáp Hải từ khi thành lập cho đến nay. Từ đó giúp cho cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân hiểu thêm và yêu mến trường THPT Giáp Hải.

 

I. MỤC ĐÍCH - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân về truyền thống trường THPT Giáp Hải từ khi thành lập cho đến nay. Từ đó giúp cho cán bộ, giáo viên, ĐVTN và người dân hiểu thêm và yêu mến trường THPT Giáp Hải.

2. Đối tượng tham gia

Tất cả đoàn viên, thanh niên đã và đang học tập ở trường (khuyến khích cả người ngoài trường tham gia).

Lưu ý đối tượng không được tham gia: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định để thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI

1. Thời gian Cuộc thi

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 18/12/2021.

2. Nội dung

Tìm hiểu về trường THPT Giáp Hải - TP.Bắc Giang

3. Hình thức

- Người tham gia cuộc thi truy cập vào website: http://thptgiaphai.bacgiang.edu.vn hoặc truy cập vào trang facbook của đoàn trường (Đoàn Trường Giáp Hải) sau đó kích vào đường linh https://docs.google.com/forms/d/12SDVJEbYzypsCzzSDi_FA0xe5f3kdWqKd7nyLa1jMIQ/edit để khai báo thông tin người dự thi và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung về trường THPT Giáp Hải. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 01 phương án đúng; mỗi câu hỏi trả lời đúng tương đương với 01 (một) điểm.

- Sau khi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia phải trả lời câu hỏi dự đoán về số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của cuộc thi.

- Người tham gia cuộc thi bắt buộc phải điền các thông tin cá nhân (Họ tên, đơn vị (lớp, khóa), năm sinh, điện thoại liên hệ, email,…) để làm căn cứ xác nhận và trao giải.

- Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả đạt giải trên website: http://thptgiaphai.bacgiang.edu.vn và trang Facebook của đoàn trường THPT Giáp Hải.

III. CĂN CỨ XÉT THƯỞNG

1. Bài thi hợp lệ và bài thi không hợp lệ

- Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm, dự đoán số người trả lời đúng trong đợt thi và các thông tin cá nhân theo yêu cầu.

- Bài thi không hợp lệ là bài thi không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm, không dự đoán số người trả lời đúng và cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết theo yêu cầu.

2. Cách thức xét giải

 * Xét giải cá nhân

- Kết quả tham gia cuộc thi là kết quả làm bài thi trắc nghiệm lưu tại hệ thống quản trị.

- Không hạn chế số lần tham gia dự thi của mỗi người. Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Trong trường hợp có nhiều người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả dự đoán số người trả lời đúng để làm căn cứ trao giải. Trường hợp kết quả dự đoán số người trả lời đúng giống nhau, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên trao giải cho người làm bài thi sớm hơn. Trường hợp cùng thời điểm bắt đầu làm bài thi thì Ban Tổ chức xem xét đồng hạng.

* Giải tập thể

- Xét giải thưởng theo thứ tự lớp (đơn vị) có số lượt người tham gia từ cao xuống thấp. Trường hợp số lượt người tham gia bằng nhau sẽ xét kết quả tham gia của các thí sinh (tương ứng với số điểm của thí sinh). Trường hợp số lượng người tham gia thi và kết quả thi giống nhau, Ban Tổ chức xem xét đồng hạng.

- Chỉ trao giải tập thể cho đơn vị có số lượng lượt người tham gia tối thiểu là 100 lượt thi.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Tính giải cá nhân (07 giải)

+ 01 Giải Nhất: 200.000 đồng/giải.

+ 02 Giải Nhì: 150.000 đồng/giải.

+ 04 Giải Ba: 100.000 đồng/giải.

Tổng tiền thưởng: 900.000đ (Chín trăm nghìn đồng)

Tính giải tập thể

+ 01 Giải Nhất: 300.000 đồng/giải.

+ 01 Giải Nhì: 250.000 đồng/giải.

+ 02 Giải Ba: 200.000 đồng/giải.

Tổng tiền thưởng: 950.000đ (Chín trăm năm mươi nghìn đồng)

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả đạt giải trên website: http://thptgiaphai.bacgiang.edu.vn và trang Facebook của đoàn trường THPT Giáp Hải chậm nhất 5 ngày kể từ khi kết thúc cuộc thi.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên website: http://thptgiaphai.bacgiang.edu.vn và có văn bản gửi đến cá nhân đạt giải để đến nhận giải.

VI. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI

1. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả đạt giải, nếu cá nhân dự thi và tổ chức có kiến nghị, khiếu nại về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết.

2. Các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến Cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tổ chức Cuộc thi và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Thể lệ này.

Trong quá trình thực hiện Thể lệ nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thường vụ Thành đoàn nghiên cứu xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Đảng bộ, BGH (B/c)

- Thành đoàn (b/c)

 - GVCN (P/h)

 - BCH (T/h)

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 122
Tháng 11 : 2.301
Năm 2022 : 165.187