Nhằm hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -  20/10/2019) và duy trì việc rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; xây dựng ...