Ban liên lạc cựu học sinh các khóa, lớp trường THPT Giáp Hải hướng tới 10 năm kỷ niệm thành lập trường