Chương trình "tình nguyện mùa đông năm 2020" và "xuân tình nguyện năm 2021" tại trường THPT Giáp Hải