Nhà đa chức năng trường THPT Giáp Hải - Nơi tổ chức các hoạt động cho học sinh.