Tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực bằng hình thức thể dục giữa giờ.

Tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực bằng hình thức thể dục giữa giờ.

Thời gian: Các ngày thứ 3,4,6,7 trong tuần

Địa điểm: Sân trường THPT Giáp Hải