Tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực bằng việc xây dựng CLB võ thuật

Tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực bằng việc xây dựng CLB võ thuật

Thời gian: Các buổi chiều trong tuần

Địa điểm: Trường THPT Giáp Hải