Tổ chức hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh bằng việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT

Tổ chức hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh bằng việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT

Thời gian: Các CLB hoạt động vào các buổi chiều trong tuần.

Địa điểm: Trường THPT Giáp Hải.