Hoạt động của CLB bóng truyền hơi trường THPT Giáp Hải

CLB bóng truyền hơi trường THPT Giáp Hải

Thời gian: Các buổi chiều trong tuần

Địa điểm: Sân trường THPT Giáp Hải