Thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường

Hoạt động thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường

Địa điểm: Trường THPT Giáp Hải

Thời gian: Ngày 22/09/2018