Trường THPT Giáp Hải thông báo ba công khai năm học 2019-2020