KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT GIÁP HẢI Năm học 2020-2021

Thực hiện Hướng dẫn số 457/SGD&ĐT-GDTrH, GDTX ngày 16/4/2021 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2020 - 2021, Trường THPT Giáp Hải xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 - Kiểm tra học kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học theo Khung phân phối chương trình cấp THPT ban hành theo Công văn số 998/ SGD&ĐT-GDTrH, GDTX ngày 03/9/2020 của Sở GD&ĐT.

- Kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với chương trình dạy học, thời gian quy định của môn kiểm tra.

- Không kiểm tra những nội dung kiến thức đã tinh giản “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh  tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)”.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ được tiến hành nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 26/2020/ TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; báo cáo kết quả về thư ký hội đồng đúng thời gian quy định.

- Các tổ bộ môn hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, phù hợp với chương trình chi tiết do các tổ đã xây dựng trên cơ sở khung chương trình các môn của Sở GD&ĐT ban hành. Nghiêm cấm việc dồn ép, cắt xén chương trình; việc dạy bù các môn trong học kỳ II được tiến hành theo đúng quy định (không quá 4 tiết/buổi, tiến hành dạy bù ngay sau khi chậm chương trình, có đủ hồ sơ minh chứng). BGH tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình; hoàn thiện hồ sơ: sổ ghi đầu bài, sổ theo dõi và đánh giá học sinh và học bạ của học sinh. Hạn chế việc sửa, chữa điểm số trong sổ điểm và học bạ của học sinh.

- Riêng lớp 12, các môn không thuộc môn thi tốt nghiệp THPT nếu hết chương trình, sau khi kiểm tra HK 2, chữa, trả bài cho HS xong sẽ nghỉ trước để xếp các môn ôn thi TN lên TKB chính khóa.

II. THỰC HIỆN KIỂM TRA HỌC KỲ II

1. Môn kiểm tra, đề kiểm tra

a. Môn kiểm tra

Tổ chức kiểm tra chung đối với tất cả các môn học ở các khối lớp (Môn GDTC, GDQP tự kiểm tra trước 1 tuần. Tổ trưởng tổ TD-QP báo cáo lịch kiểm tra và yêu cầu với bài kiểm tra các khối lớp cho đ/c Thượng trước thời điểm kiểm tra ít nhất 3 ngày).

b. Đề kiểm tra

- Sở GD&ĐT chỉ đạo ra đề kiểm tra các môn:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đối với các lớp 10 và11.

- Trường chỉ đạo ra đề và bố trí kiểm tra các môn còn lại của các khối lớp bám sát ma trận của Sở chỉ đạo.

+ Giáo viên ra đề nộp đề, ma trận đề và hướng dẫn chấm cả bản mềm và bản giấy cho đ/c La Thế Thượng (Đề và hướng dẫn chấm được tổ trưởng ký xác nhận, đề để nguyên tờ giấy khổ A3(A4), không gấp và không cần cho vào phong bì, nhưng vẫn đảm bảo độ bí mật.

+ Phân công ra đề:

Khối

Toán

Văn

Anh

Hóa

Sinh

Sử

Địa

GDCD

CN

Tin

10

Sở ra

Sở ra

Sở ra

Lương

Chính

Hằng

Thúy

Huyền

Phượng

Siêm

Thịnh

 11

Sở ra

Sở ra

Sở ra

Khôi

Oanh

Tiến

Quế

Linh

Phượng

Hương

Giang

12

Cô Hà

Cô Vân

Linh

Thuận

Đức

Đồng

Hiền

 

Thanh

 

Phương

 

Hương

 

Hiền

 

+ Thời gian nộp đề, ma trận (Sở xây dựng ma trận 9 môn thi TN lớp 10,11, 12, các môn khác GVBM tự xây dựng ma trận dựa theo ma trận Sở ra) và HD chấm:

*) Khối 12: 27/4/2021.

*) Khối 10, 11: 03/5/2021

2. Hình thức kiểm tra

Môn/ lớp

Hình thức

Ghi chú

Ngữ văn 10, 11, 12

Tự luận

HS làm bài ra giấy thi

Môn Toán 10, 11, Tiếng Anh 10, 11

Kết hợp 50 % trắc nghiệm và 50% tự luận

HS làm bài ra giấy thi (mẫu nhà trường soạn). Môn Tiếng Anh làm bài trực tiếp vào đề thi.

Các môn thuộc môn thi TN của khối 12 (Còn lại)

Tiệm cận đề thi TN THPT

HS làm bài ra phiếu trả lời TN, mỗi môn một phiếu.

Các môn còn lại

Kết hợp 30 đến 50 % trắc nghiệm (trung bình 1,5 phút/ 1 câu), còn lại tự luận.

HS làm bài ra giấy thi (mẫu nhà trường soạn)

- Môn Tiếng Anh lớp 10, 11:

+ Phần kiểm tra trên đề: Kiểm tra theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận trong đó có thêm phần kỹ năng nghe.

+ Phần kiểm tra nói: Việc kiểm tra kỹ năng nói lớp 10, 11 được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

*) Giáo viên ghi âm phần kiểm tra kỹ năng nói của học sinh, đạt tên File lưu: Tên HS_Lớp_Chủ đề nói hoặc lưu cả phòng thi một File (HS phải giới thiệu tên, lớp trước khi trả lời); đóng gói và lưu File theo lớp, nộp đ/c Thượng quản lý.

3. Yêu cầu của đề kiểm tra

- Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học.

- Tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi mang tính thực tiễn, câu hỏi liên môn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của học sinh.

- Theo đúng khung phân phối chương trình đến thời điểm kiểm tra.

- Các môn trắc nghiệm khối 12 ra 1 đề trộn thành 3 mã; Môn Văn ra 1 đề, Fom đề như thi tốt nghiệp THPT. Các môn còn lại mỗi môn ra hai đề chẵn lẻ Fom đề theo mẫu gửi kèm.

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm theo Ma trận đề quy định.

- Kiến thức kiểm tra hết tuần 16 của học kỳ 2.

4. Thời gian làm bài kiểm tra:

- Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.

- Môn Tiếng Anh lớp 12: 60 phút.

-  Các môn còn lại trong số các môn thi tốt nghiệp THPT: 50 phút.

- Các môn còn lại của các khối lớp: 45 phút.

5. Thời gian làm việc của hội đồng: Sáng từ 7h00p; chiều từ 13h30p

6. Lịch kiểm tra

- Khối 12: từ 05/5 đến 08/5/2021. Khối 10, 11 học bình thường theo TKB.

(Môn GDTC tự bố trí lịch kiểm tra xong trước 5/5/2021)

- Khối 10,11: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 14/05/2021. Khối 12 học BT theo TKB.

(Môn GDTC, GDQP tự tổ chức kiểm tra xong trước 11/5/2021)

Phần kiểm tra kỹ năng nói môn tiếng Anh được thực hiện theo phòng kiểm tra.

Không bố trí quá 3 môn trên một buổi.

Lịch cụ thể: Đính kèm theo kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xếp phòng kiểm tra

- Số lượng học sinh trong một phòng phù hợp điều kiện phòng học của trường. Danh sách học sinh khối 10, 11 xếp ghép các lớp của cùng một khối trong một phòng; Danh sách học sinh khối 12 xếp theo vần a,b, c như thi THPT quốc gia.

- Bố trí phòng kiểm tra riêng đối với học sinh kiểm tra môn tiếng Anh theo khối lớp; kiểm tra nghe và kiểm tra viết cùng phòng, không tách riêng; bố trí lịch kiểm tra nói môn tiếng Anh từ tuần trước để không ảnh hưởng đến học sinh.

2. Coi, chấm bài kiểm tra

Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức coi kiểm tra, chấm bài nghiêm túc, chữa bài cho học sinh kịp thời, đánh giá kết quả khách quan, thực chất năng lực học tập của học sinh. Sau khi chữa bài cho HS, GVBM nộp bài thi về phòng TKHĐ.

GVBM chấm điểm, nhập điểm làm tròn theo đúng Thông tư 26 (VD: 5,35 làm tròn thành 5,4…).

Trường bố trí 01 đến 02 giáo viên một phòng thi.

Chấm thi theo lớp, GV dạy lớp nào chấm thi lớp ấy.

3. Đăng ký in đề

Thư ký hội đồng đăng ký số lượng đề in theo mẫu (môn tiếng Anh ghi rõ số lượng đề kiểm tra, số phòng kiểm tra theo chương trình hiện hành hay chương trình thí điểm) trước ngày 23/04/2021 qua địa chỉ email: phongthpt@bacgiang.edu.vn

4. Họp, nhận đề những môn Sở ra đề

Đối với đề kiểm tra lớp 10, 11

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 10/05/2021.

- Địa điểm: Trung tâm GDTX-HN (cơ sở 2).

- Họp, nhận đề: Đ/c La Thế Thượng và Đ/c Nguyễn Văn Thanh.

5. Nộp đề và báo cáo kết quả

Trường nộp đề đối với môn tự ra đề cùng báo cáo kết quả kiểm tra về phòng GDTrH-GDDT theo địa chỉ email trên, chậm nhất ngày 20/5/2021 (mẫu báo cáo gửi kèm theo).

- Các đồng chí tổ trưởng phân công giáo viên chấm, nhập điểm theo lớp, chữa, trả bài cho học sinh, thu lại bài kiểm tra nộp về phòng thư ký HĐ.

- Các đồng chí GV bộ môn nhập điểm thi HK II rồi gửi cho TTCM, TTCM gửi TKHĐ trường (theo mẫu nhập điểm). Hạn nộp:

+ Khối 12: chậm nhất ngày 14/5/2021.

+ Khối 10, 11: Chậm nhất ngày 19/5/2021.

(Thời hạn nộp sổ điểm điện tử, vào điểm sổ chính, học bạ theo lịch tổng kết của trường).

6. Tiền đề thi, giấy thi, giấy nháp, chuẩn bị CSVC

6.1. Chuẩn bị CSVC:

- Phòng điều hành thi: D1.3.; phòng thi nhà B, C, D

- Nhân viên thiết bị và TKHĐ chuẩn bị TV, đài đĩa, USB để thi môn nghe tiếng Anh 10,11; chuẩn bị tối thiểu mỗi phòng kiểm tra một thiết bị (cần có các phương án dự phòng).

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm ttra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trường THPT Giáp Hải yêu cầu CB-GV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 122
Tháng 11 : 2.302
Năm 2022 : 165.188